שלום וברוך הבא לאתר אאוריקה. האתר פועל בכתובת האינטרנט eureka.org.il (להלן: "האתר" או "אאוריקה"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי נדב דפני - אינטרנט ותוכנה בע"מ, שכתובתה ת.ד. 41033 תל-אביב (למען הנוחות יקרא: "הנהלת האתר"). השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

בכל מקום בתנאים אלה בו מפורטת אחריותה של הנהלת האתר, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לנשים ולגברים כאחד.

מידע ושירותים באתר

אאוריקה כולל מאגר מידע מקיף של מידע. להנהלת האתר מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

היתר שימוש בתכנים

אנו באאוריקה מאפשרים להעתיק ולהשתמש בתכני האתר ללא תשלום לשימוש חופשי במקומות שונים כגון באתרים, בבלוגים, בפורומים ובמצגות.
התנאי היחיד שלנו הוא שלכל ערך שהעתקתם יתווסף קרדיט וקישור לאאוריקה. אין לשנות את הטקסט המועתק.
אנו שומרים את הזכות לדרוש הסרה של התכנים, במקרה של שימוש לא סביר או שימוש במקומות לא ראויים מבחינתנו.

קישורים באתר

האתר עשוי לכלול קישורים למידע ותכנים המתפרסמים באתרים אחרים באינטרנט. אתרים אחרים אלה אינם קשורים לאאוריקה או למי מטעמה של הנהלת האתר. העובדה שתמצא באאוריקה קישור לאתר אינטרנט מסוים או מידע המובא מתוכו אינה מהווה אישור של הנהלת האתר לכך שהקישור או המידע מדויק, מלא, עדכני וחוקי או כי יהלום את צרכיך.

מידע שמוסרים משתמשים באתר

אאוריקה מאפשר למשתמשי האתר להזין ולפרסם מאמרים. המידע שתמסור לפרסום באאוריקה יהיה על-פי רוב חשוף לכלל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ופניות שעשויות להתקבל אצלך בעקבות השימוש באאוריקה או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

הנהלת האתר מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע המתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המפרסמים משתמשים באאוריקה, לרבות מאמרי האקדמייה שהועלו על-ידי משתמשי האתר או בכל מדור אחר באתר. התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה. המידע והתכנים המתפרסמים באתר אינם מתפרסמים תמיד מטעמה של הנהלת האתר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. זכור תמיד כי מידע מן הסוג המתפרסם באתר איננו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

אין לפרסם באתר מידע מכל סוג שהוא, שהוא בלתי חוקי, בעל אופי מיני בוטה, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, מעודד ביצוע עבירה פלילית, עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

העלאת תכנים המוגנים בזכויות יוצרים

אסור להעלות תכנים העלולים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, גולשי האתר רשאים להעלות תכנים מקוריים בלבד.

תיקון שגיאות

אף כי בתהליך פרסום התכנים והמידע באתר נעשה מאמץ להקפיד על מהימנות העובדות והנתונים, מטבע הדברים, יתכנו גם טעויות בפרסום. אם אתה סבור שפרסום כלשהו באתר שגוי, נא הודיענו דרך טופס יצירת הקשר שלמעלה.

אחריות

התכנים, השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל מבקר באתר. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות של התכנים והמידע באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, דיוקם, תועלתם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום מידע מטעמך באתר. השימוש באתר נעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר ו/או על המידע והתכנים המופיעים בו, לרבות מידע המתפרסם על-ידי צדדים שלישיים.

הנהלת האתר עושם כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, תינתן כסדרה או בלא הפסקות, תתקיים בבטחה וללא טעויות, ותהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

הנהלת האתר לא תשא באחריות לתוכנם של אתרים הנזכרים באתר, או מקושרים מתוכו, ואשר אינם מופעלים על-ידי הנהלת האתר. בכלל זה לא תשא הנהלת האתר באחריות למידע המתפרסם באתרים אלה לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו – או כל פרט אחר הקשור עמם. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך או למערכות המחשב שלך, לרבות אבדן מידע וכל נזק אחר, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובשירותים שתגיע אליהם באמצעות איזה מהתכנים באתר.

פרטיות

אנו נעזרים בחברות פרסום של צד שלישי לצורך הצגת מודעות כשאתה מבקר באתר האינטרנט שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות במידע (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) על הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. ‏אם ברצונך לקבל מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ כאן.

מדיניות הפרטיות שלנו חלה על איסוף והטיפול במידע שמתקבל אצלנו כתוצאה מהשימוש שלך באתר אאוריקה. אנו באאוריקה אוספים, משתמשים ומשתפים את המידע שאנו מקבלים מכם בעת השימוש באתר אאוריקה. בעצם השימוש באתר את/ה מאשר/ת איסוף, העברה, עיבוד, איחסון, גילוי ושימוש במידע שתרמת לאתר אאוריקה.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, סימני המסחר, סודות המסחריים, שיטות ותהליכי עבודה, וכל זכות אחרת הינם רכושה של הנהלת האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אשר הנהלת האתר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין היתר על המידע, הכתבות, הצילומים, התכנים, העיצוב הגראפי, הנתונים ועיבודם, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

כאשר אתה מוסר מידע, המיועד לפרסום באאוריקה, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מקנה להנהלת האתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לבצע בפומבי ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה, באתר ובכל אתר אחר של הנהלת האתר שיתווסף לאאוריקה או יחליפו וכן בכל פרסום אחר נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.

לתשומת לב: חל איסור חמור להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, שנועדו לשם חיפוש סריקה, העתקה או אחזור באופן אוטומטי של מידע ותכנים מהאתר לשם יצירת העתק, מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. האמור לעיל אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המפנים משתמשים אל האתר.

שינוי תנאי השימוש

הנהלת האתר רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ובמידת האפשר תינתן הודעה על כך באתר, שבוע ימים לפני שהשינויים יכנסו לתוקף. מומלץ לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר, על-מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

שינויים באתר

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה, היקפם וזמינותם של התכנים והמידע הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופיו של האתר ובשינויים הטכנולוגיים המתרחשים מעת לעת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הנהלת האתר רשאית לערוך מעת לעת שינויים, תיקונים או מחיקה של מידע המפורסם באתר, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר אינה מתחייבת, אפוא, שמידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך.

הפסקת השירות

הנהלת האתר רשאית, בכל עת, להחליט על הפסקת פעילות האתר, באופן חלקי או מלא, או לשנות את מהותו. במידת האפשר תינתן הודעה על כוונה לעשות כן וההודעה תפורסם בעמוד הבית של האתר.

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר ועל תנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות ירושלים ותל-אביב יפו, במדינת ישראל, ולהם בלבד.

אֵאוּרִיקַה - האנציקלופדיה של הסקרנות!

העולם הוא צבעוני ומופלא, אאוריקה כאן בשביל שתגלו אותו...

אלפי נושאים, תמונות וסרטונים, מפתיעים, מסקרנים וממוקדים.

ניתן לנווט בין הפריטים במגע, בעכבר, בגלגלת, או במקשי המקלדת

בואו לגלות, לחקור, ולקבל השראה!

אֵאוּרִיקַה - האנציקלופדיה של הסקרנות!

שלום,
נראה שכבר הכרתם את אאוריקה. בטח כבר גיליתם כאן דברים מדהימים, אולי כבר שאלתם שאלות וקיבלתם תשובות טובות.
נשמח לראות משהו מכם בספר האורחים שלנו: איזו מילה טובה, חוות דעת, עצה חכמה לשיפור או כל מה שיש לכם לספר לנו על אאוריקה, כפי שאתם חווים אותה.