» «
יעקב ועשו
מהו סיפורם של יעקב ועשו?
יעקב ועשיו היו תאומים. עשיו נולד הראשון משניהם ונחשב הבן הבכור. בעוד שעשיו היה ציד ובילה את רוב זמנו בשדה, יעקב היה איש תמים ויושב אוהלים. באחד הימים, כשעשיו חזר מהשדה עייף, הוא ראה את יעקב מבשל נזיד עדשים. עשיו ביקש מאחיו יעקב: "הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי!". יעקב הסכים לתת לעשיו את הנזיד אך הציב תנאי - שעשיו ימכור לו בתמורה את בכורתו.

עשיו, שמשום מה סבר שהוא עומד למות, הסכים מיד. הוא אכל ושתה ובסיום הסעודה הוא קם, לגלג על הבכורה והלך לדרכו.

כשיצחק הזדקן וחש שסופו קרב, הוא רצה לברך את עשיו, בנו האהוב. רבקה ששמעה על כך אמרה ליעקב, הבן האהוב עליה, שיסווה את עצמו, כאילו הוא אחיו. יעקב הכין את הציד ולבש את בגדי עשיו, אבל יצחק חש שמשהו משונה ואמר "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו". רק כשהוא הריח ביעקב את ריח הציד הוא השתכנע ובירך את יעקב.

כשחזר עשיו מהציד, הוא צעק "צעקה גדולה ומרה" ועל אף שקיבל מאביו ברכה נוספת, הוא נטר ליעקב טינה ויעקב נאלץ לברוח בעצת אימו.

שנים אחר-כך ישובו יעקב ומשפחתו הגדולה ועשיו יסלח לו.


הנה סיפורו של יעקב שמקבל את ברכת הבכורה מיצחק בשיר (עברית):

http://youtu.be/-6TSEQwnnfc


סאטירה על סיפור הברכה שניתנה ליעקב במקום לעשיו (עברית):

https://youtu.be/jz8Dca2sYz8


שירו של חיים נחמן ביאליק "יעקב ועשיו", בביצוע אריק איינשטיין ושם טוב לוי (עברית):

https://youtu.be/EALeKJqGhfo


וגניבת הברכה המפורסמת (עברית):

https://youtu.be/n_iVP3qffOk?long=yes
שבת
מהי השבת ולמה היא קדושה כל כך ביהדות?הַשַּׁבָּת עבור היהודים היא יום הקדושה והמנוחה השבועי. היא חלה ביום השביעי בשבוע וביהדות היא נחשבת למועד הכי קדוש שיש.

השבת ביהדות מסמלת את בריאת העולם בידי אלוהים. לפי האמונה היהודית קדושתה של השבת היא קבועה מאז בריאת העולם בידי אלוהים.

היהדות רואה בשמירת שבת את אחת המצוות המרכזיות של המאמינים. היא גם מכונה על ידי הדתיים בשמות המבטאים הערצה ואהבה, כמו "שבת המלכה" ו"אחותי כלה". למעשה, שמירת השבת נחשבת ביהדות כשקולה כנגד כל שאר המצוות שבתורה.

לפי המדרש, את השבת הראשונה קיבל האדם מאת אלוהים, ביום בו הוא נברא. תחילתה ב"ליל שבת", לאחר שקיעת החמה, בערב של יום שישי.

סופה של השבת הוא למחרת, עם צאת הכוכבים במה שנקרא ביהדות "מוצאי שבת".

בין מנהגי השבת, חשוב להזכיר את הדלקת נרות השבת, החלה שלפי המסורת אופים במיוחד לכבודה, הקידוש בערב שבת, עונג שבת, אותו רעיון של מנוחה מוחלטת בסופו של שבוע מאומץ וההבדלה במוצאי השבת, להבדיל בין קודש לחול.


#למה יש דברים שאסור לעשות בשבת?
כשהתורה מצווה על עם ישראל לשבות, לנוח מכל מלאכה ולא לעבוד בשבת, היא כוללת את כל מה שעשה אלוהים ביום השביעי, לאחר שהוא ברא את העולם בשישה ימים, כמו שהוא שבת ממלאכת הבריאה ויצירת העולם, גם אנחנו שובתים ביום השביעי של כל שבוע, "זכר למעשה בראשית".

הסיבה שהיהודי המאמין לא מדליק אש, מוסיף תבלין למאכל, גוזר נייר לשימוש, כותב או אפילו נוסע לים בשבת, היא שאין לעשות בשבת שום פעולה שמשלימה את מלאכת היצירה של משהו, כולל פעולות שלא מחייבות כל מאמץ אך מחוללות פעולות אחרות, כמו להפעיל את המעלית, לדבר בטלפון או להדליק את האור.

אסור לעשות בשבת שום פעולה הנחשבת ליצירה או אפילו משלימה את תהליך היצירה. כל דבר שכבר יוצר במפעל והמעשה בשבת מכשיר אותו סופית לשימוש, הוא יצירה חדשה שמושלמת בשבת ולכן אסורה. אפילו תלישת נייר טואלט מהגליל שלו.

חז"ל קראו לזה" מכה בפטיש", כלומר הם דימו זאת לפעולה האחרונה של האומן שיצר כלי חדש כלשהו ונותן את המכה האחרונה בפטישו, זו שהופכת את הכלי לשימושי ומוכן.


השבת מתחילה בהדלקת נרות השבת (עברית):

https://youtu.be/QrAeGucX7Tk


שיר ילדים לשבת (עברית):

https://youtu.be/TdjbNIDEuLo


בפתיחת ארוחת השבת יש את הקידוש (עברית):

http://youtu.be/H6Nugtybv-I?t=7s


ההבדלה במוצאי השבת (עברית):

https://youtu.be/Kdvum3j9sZ0


וזמירות לסעודה השלישית לקראת צאת השבת (עברית):

https://youtu.be/gm_V7BdZA10


שיר לכבוד שבת קודש (עברית):

https://youtu.be/KLpCWNiGeQA


ושיר שבת ביידיש:

https://youtu.be/vKqSBZt4CP0
קידוש
מהו הקידוש של ערב שבת?כמו כל קידוש ביהדות, הקידוש בערב שבת הוא טקס קצר שנועד להזכיר את קדושת יום השבת, ממש כמו קדושת חג, בקידוש של חג.

מקובל שברכה מיוחדת בקידוש נאמרת על גביע של יין. המצווה מהתורה היא לקדש את השבת בדברים, לפני הסעודה, על ידי בעל הבית או הבכיר מהנוכחים.


הנה הסבר על הקידוש ומנהגיו:

http://youtu.be/H6Nugtybv-I?t=7s


קידוש ליל שבת ביהדות מרוקו:

https://youtu.be/HRnU98VPuF0


וקידוש שחולל סערה בשכונת מאה שערים (עברית):

https://youtu.be/YJXZsWAJ4qE
ארבעת המינים
מה המשמעות של ארבעת המינים?ארבעת המינים המייצגים את אחדות ישראל הם לולב, אתרוג, הדס וערבה. מברכים על 4 המינים הללו בחג הסוכות. ארבעת המינים מייצגים ארבעה טיפוסים שונים של יהודים בעם ישראל ובחברה היהודית. אלו סוגי אנשים שמשלימים זה את זה והם כל עם ישראל, על הטיפוסים שבו.

כל אחד מארבעת המינים מייצג טיפוס אחר בעם ישראל:

לאתרוג יש טעם וגם ריח. הוא מסמל את תלמידי החכמים, היהודים שגם יודעים תורה וגם מקיימים מצוות ומעשים טובים.

לולב יש לו טעם (הוא פרי התמר) אך אין לו ריח. מסמל יהודים שאמנם יודעים את התורה, אך אינם עוסקים במעשים טובים.

הדס הוא ריחני אך הוא ללא טעם. מסמל את אלו שעושים מצוות אבל אינם יודעים תורה.

הערבה היא ללא טעם וללא ריח. מסמלת את אלו שלא למדו תורה ולא עושים מצוות ומעשים טובים.


הנה שוק 4 המינים השוקק חיים לפני החג (עברית):

https://youtu.be/wmC94pvnqtY


הדרך לבחור את ארבעת המינים לסוכה (עברית):

http://youtu.be/h6s5vPeOIB0


שיר על ארבעת המינים (עברית):

https://youtu.be/cWE5P3tLkDc


וסרטון לילדים על ארבעת המינים והפגישה שלהם בסוכות (עברית):

http://youtu.be/SXvp-bxqVFQ

ברכות

ברכת המזון
מה יהודים מברכים על מאכלים?


היהודי נוהג לברך לפני ואחרי אכילת מאכל או שתיית משקה. לפי ההלכה היהודית הוא מצווה בכך וכך נוהג כל יהודי מאמין.

הנימוק לכך הוא שכשאדם נהנה מהנאות העולם הוא מודה ועליו להודות לאלוהים, ממש כאילו ביקש את רשותו.

ילדים זוכרים שכמו שמבקשים רשות מההורים לקחת ממתק, כך ובאמצעות הברכות, מבקשים היהודים רשות מבורא עולם לאכול ולשתות מטובו ואחר כך מודים לו על מה שקיבלו.


#אילו ברכות קיימות?
הברכות שלפני האכילה נקראות "ברכות הנהנין", מלשון הנאה ממאכל או משקה.

בברכות הנהנין יש שני סוגי ברכות - אלה שלפני ואלה שאחרי האכילה.


#ברכות לפני האכילה והאוכל
הברכות שבאות טרם האכילה נקראות "ברכות ראשונות". הברכות הללו מתחלקות ל-6 סוגים:

"בורא פרי העץ" - שמברכים על פירות.

"המוציא לחם מן הארץ" - שהיהודי מברך על לחם, לחמניה, פיתה ומאפים דומים.

"בורא מיני מזונות" - נברך על מוצרי מזון העשויים מחמשת מיני דגן או מאורז.

"בורא פרי הגפן" - ברור... זו ברכה על יין או תירוש!

"בורא פרי האדמה" - שמברכים על ירקות וזרעים.

"שהכל נהיה בדברו" - על כל יתר המאכלים והמשקאות, כולל בשר, גבינה, דגים, פטריות, מים ומשקאות ממותקים.


#ברכות אחרי האוכל
ישנן ברכות שהיהודי מברך אחרי האכילה. הן נקראות "ברכות אחרונות":

אחרי אכילת לחם או עוגות בכמות שיש בה משום "קביעת סעודה" - מברכים את "ברכת המזון".

אחרי אכילת דברים שברכתם הראשונה היא "בורא מיני מזונות", על יין ועל פירות שבעת המינים - מברכים ברכה מעין שלוש. זו ברכה בה מברכים על פי סדר את שלוש הברכות הראשונות של ברכת המזון.

אחרי אכילת שאר מאכלים ומשקאות מברכים ברכת "בורא נפשות".


הנה סרטון על ברכות המזון השונות (עברית):

https://youtu.be/kQUWEdtWjsk


אֵאוּרִיקַה - האנציקלופדיה של הסקרנות!

העולם הוא צבעוני ומופלא, אאוריקה כאן בשביל שתגלו אותו...

אלפי נושאים, תמונות וסרטונים, מפתיעים, מסקרנים וממוקדים.

ניתן לנווט בין הפריטים במגע, בעכבר, בגלגלת, או במקשי המקלדת

בואו לגלות, לחקור, ולקבל השראה!

אֵאוּרִיקַה - האנציקלופדיה של הסקרנות!

שלום,
נראה שכבר הכרתם את אאוריקה. בטח כבר גיליתם כאן דברים מדהימים, אולי כבר שאלתם שאלות וקיבלתם תשובות טובות.
נשמח לראות משהו מכם בספר האורחים שלנו: איזו מילה טובה, חוות דעת, עצה חכמה לשיפור או כל מה שיש לכם לספר לנו על אאוריקה, כפי שאתם חווים אותה.